Privacy verklaring

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u deze privacy verklaring en stemt u ermee in dat wij de gegevens die op u betrekking hebben, inzamelen en verwerken overeenkomstig de Privacywet.


Identificatie

Dit is de website van het advocatenkantoor Nathalie Herpelinck, beheerd door Nathalie Herpelinck, advocaat met kantoor gevestigd te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Ankerstraat 9, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0812.562.565.


Persoonlijke gegevens, inzage & verwijdering.

De persoonsgegevens die door de gebruiker van deze website worden verstrekt aan advocatenkantoor Nathalie Herpelinck, kunnen door ons worden verzameld en verwerkt zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen of voor andere essentiële doeleinden


Indien u dat niet wenst kan u dat in het contactformulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk wordt meegedeeld.


Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen.


Gebruik van cookies

Deze site vraagt geen registratie aan haar bezoekers en voert geen nominatieve registratie uit voor het eenvoudig raadplegen van haar pagina’s. Wel is het mogelijk dat bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.

De website van Nathalie Herpelinck maakt beperkt gebruik van cookies:

Google Analytics: verzamelen van statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte pagina's, enz

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser evenwel opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser is het echter mogelijk dat sommige functies en services (op onze en andere websites) niet correct functioneren.Contact

Vragen over dit beleid of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan info@advocatenkantoor-herpelinck.be. Daarnaast kunt u ook klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 1 oktober 2019