Dienstenwet


Het kantoor

Meester Nathalie HERPELINCK oefent het beroep van advocaat uit als natuurlijke persoon. Zij is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0812.562.565 (B.T.W. nr. BE0812.562.565). Haar kantoor is gevestigd aan de Ankerstraat nr. 9 te 9506 GERAARDSBERGEN (Idegem) en is bereikbaar via telefoon op het nummer +32(0)54/32.08.18., per fax op het nummer +32(0)54/56.98.81 en/of per e-mail op het volgende adres: info@advocatenkantoor-herpelinck.be.


Dienstverlening

U kan bij ons op kantoor terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen / bemiddelingen, bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor gerechtelijke instanties in België, eventueel in samenwerking met correspondenten, bijstand bij geschillen voor gerechtelijke instanties in Frankrijk, in samenwerking met correspondenten.


Het kantoor behandelt diverse materies van het recht, waaronder, doch niet-limitatief, zaken als:


 • Aannemings- en bouwrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht (gemeen recht)
 • Beslag- en executierecht
 • Economisch- en handelsrecht (waaronder het redigeren van contracten en litige).
 • Erfeniskwesties
 • Huur en handelshuur
 • Huwelijk / samenwoning en (echt)scheiding
 • Huwelijksvermogensrecht, vereffeningen en verdelingen
 • Invordering van facturen
 • Vennootschappen en verenigingsrecht
 • Verkeersrecht
 • Welzijnsrecht
 • Zakelijke onroerende rechten, erfdienstbaarheden, eigendom en mede-eigendom

De algemene voorwaarden van het kantoor alsook de prijzen voor diensten en kosten kunnen op verzoek worden ontvangen. Vanaf 1/01/2014 zijn de erelonen en bepaalde kosten aan 21% BTW onderworpen.Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van Meester Nathalie HERPELINCK is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Insurance SE (als hoofdverzekeraar) en medeverzekeraars Zurich Insurance plc, Belgium Branch en KBC Verzekeringen N.V..

De beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de verzekering.

De verzekering heeft betrekking op activiteiten die door de verzekerde advocaat wordt uitgeoefend vanuit een in België gevestigd kantoor. De polis verleent dekking in de hele wereld onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Voor meer informatie aangaande de verzekerde risico’s, uitsluitingen, het bedrag van de waarborg en dergelijke meer kan u contact opnemen met het kantoor. Een verzekeringsattest wordt op verzoek toegezonden.Deontologie en buitengerechtelijke geschillenbeslachting.

Meester Nathalie HERPELINCK maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Meester Nathalie HERPELINCK is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie Oudenaarde, raadpleegbaar via de website www.balieoudenaarde.be. Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten te Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op het secretariaat van de Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst of indien u een klacht heeft, kan u ons bereiken:

 • via post op het adres: Ankerstraat 9 te 9506 Geraardsbergen (Idegem)
 • via telefoon op het nummer: +32(0)54/32.08.18.
 • via fax op het nummer: +32(0)54/56.98.81.
 • via mail op het adres: info@advocatenkantoor-herpelinck.be