Advocatenkantoor

Nathalie Herpelinck

Informeel maar professioneel

Het advocatenkantoor richt zich tot particulieren en bedrijven die in hun organisatie en besluitvorming geadviseerd en verdedigd willen worden. Het kantoor heeft speciale expertise op het gebied van ondernemingsrecht en vermogensrecht.

Nathalie Herpelinck

Nathalie HERPELINCK is advocaat aan de balie van Oudenaarde. Zij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel (2001) en is tevens gediplomeerde in de gespecialiseerde studies (GGS) van het economisch recht (V.U.B., 2003) en master in business law (Universiteit Antwerpen, 2004).


In 2001 legde zij, voor het Hof van Beroep te Gent, haar eed af als advocaat en startte vervolgens meteen haar loopbaan aan de Balie van Dendermonde.


In 2012 richt zij haar eigen advocatenkantoor op te Geraardsbergen (Idegem).

Advocate Nathalie Herpelinck

Materies - Praktijkgebieden

Een advocatenkantoor dynamisch en flexibel
Het kantoor is voornamelijk actief op de volgende gebieden:

Overeenkomsten(recht)
burgerlijk

Koop, Verkoop, Huur, Lening, ...

Goederenrecht &
zakenrecht

Geschillen inzake onroerend goed, Vruchtgebruik, Erfdienstbaarheden, Burenruzies, ...

Familierecht &
huwelijksvermogensrecht
Erfrecht

(Echt)scheidingsprocedures, Maatregelen omtrent kinderen, Schenkingen, Testamenten, Vereffening-Verdeling, Nalatenschappen, ...

Overeenkomsten(recht)
commercieel

Koop, Verkoop, Huur, Incasso, Krediet, Handelsagentuur, ...

Ondernemingsrecht -
Vennootschapsrecht

Opstellen overeenkomsten, Dagvaarding van onderneming, Invordering facturen, Aandelenoverdrachten, Overdracht onderneming, Conflicten binnen de onderneming, Faillissement, Pestwet, ...

Verkeersrecht
 

Verkeersovertredingen, Verkeersongevallen, ...

Voor niet-kantooreigen materies onderhoudt het kantoor een nauwe samenwerking met gespecialiseerde kantoren.

Kantoor Nathalie Herpelinck
Tarieven

De ereloonstaten van een advocaat zijn doorgaans opgebouwd uit (i) het ereloon, (ii) de kosten en (iii) de voorgeschoten (gerechts)kosten.


Het ereloon is de vergoeding die de cliënt dient te betalen aan de advocaat voor de diensten die deze voor de cliënt presteert. Het ereloon wordt, in principe, berekend op basis van een uurtarief.


Om die reden is het niet mogelijk om vooraf een exacte begroting te maken. Er zijn immers te veel ontbrekende elementen: kan een geschil minnelijk worden opgelost, gaat verweer worden gevoerd, kan een procedure in eerste aanleg worden afgerond of dient hoger beroep en/of cassatieberoep zich aan, ...


Het ereloon zelf varieert, afhankelijk van onder meer de aard van het geschil, de complexiteit, de spoedeisendheid van de zaak, ....


Lees meer

Contacteer ons

ADVOCATENKANTOOR NATHALIE HERPELINCK

Tel.

(054)32.08.18

Email :

info@advocatenkantoor-herpelinck.be

Adres :

Ankerstraat 9
9506 Geraadsbergen (Idegem)